God håndhygiene

For å unngå smitte mellom hjem og barnehage oppfordres det til god håndhygiene. Barn og voksne vasker hender når de kommer til barnehagen. Det samme kan vi gjøre når vi drar fra barnehagen.