Planleggingsdager barnehageåret 2020

Planleggingsdager barnehageåret 2020: 9.mars. 22.mai. 13. og 14.august