Info fra Namsos kommune

«Digital familiehjelp Namsos kommune har etablert en telefon som kan være til hjelp for barn, unge og familier i den krevende situasjonen vi er i nå. Med ett telefonnummer inn, ønsker kommunen å gi støtte og hjelp til de som trenger noen å snakke med om egne utfordringer eller utfordringer i familien. Telefonen er betjent med tverrfaglig kompetanse innen psykisk helse. Telefonen er bemannet alle hverdager 10:00-15:00, og i drift fra og med 25. mars 2020. Telefon 915 44 780»