Velkommen tilbake til barnehagen:) Her er den felles info fra kommunen.

Avdelingslederne vil sende dere en mail i løpet av dagen over hvordan de har organisert barnegruppa. Det vil bli begrenset åpningstid i en periode framover for å få organisert dagen ut fra smittevernhensyn. Hver avdeling har satt opp tidspunkt når dere kan bringe og hente barna.