Sommerferie 2020

Tiden frem mot sommer og sommerferie går fort:) , og det virker litt rart å snakke om sommerferie når barnehagen har vært stengt såpass lenge. Men, i fra barnehagekontoret har vi fått beskjed om at ferie skal gå som normalt.

Så derfor vil vi gjerne vite når dere skal ha ferie, slik at vi kan planlegge ansatte sine ferier.

Vi vil gjerne ha svar så fort som mulig siden vi er litt i etterkant med planleggingen. 

I henold til barnheagens § 7, skal barna ha fire ukers ferie i løpet av året og av disse bør tre uker være sammenhengende.

Svarfrist 04.05.20

Send svar via sms eller mail med navn på barn og ukene dere tar ferie.

På forhånd takk.

Hilsen Anne Kirsti