Koronatider :)

Hei, litt tanker rundt den tiden vi er inne i og de utfordringene den gir oss. Hele barnegruppa er delt opp i kohorter med faste voksne på hver kohort. Utfordringen for oss blir når en voksen fra en kohort blir borte fra jobb. Vi ikke kan samarbeide på samme vis som vi gjorde tidligere med at en fra en annen avdeling kan gå inn.Det gjør at vi blir sårbare i forhold til sykefravær.Vi kan da nødt til å sende barna hjem fordi vi ikke har noen vikar å sette inn. Håper dere har forståelse for at det kan skje. Med vennlig hilsen Anne Kirsti