Planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

Barnehagen er stengt 23.november 2020, 19 mars 2021 og 14.mai 2021.