Vår nye styrer:)

Vi er så heldige at Marita Eriksen har takket ja til styrerjobben. Hun begynner hos oss antagelig i månedsskifte januar-februar. Vi gleder oss:)