Henting og bringing

Husk alltid å være sikker på at noen av personalet har sett dere ved bringing og henting :) Spesielt når vi er ute om ettermiddagen er dette viktig. Grinda må alltid være lukket, og pass på så ingen barn kommer ut på parkeringsplassen alene.

Alle barnehager i kommunen har fått skriv fra kommuneoverlegen i Midtre Namdal der det poengteres viktigheten av slike rutiner ved bringing og henting.