STEG FOR STEG

Mål: Steg for steg har til hensikt å lære barn prososiale ferdigheter og redusere impulsiv og aggressiv atferd. Denne overordnede hensikten med programmet bygger på følgende målsettinger:

  1. 1. Øke barns evne til å: 1) forstå egne og andres følelser, 2) ta andres perspektiv og 3) vise medfølelse og omtanke for andre
  2.  
  3. 2. Redusere barnas impulsive og aggressive atferd ved å 1) bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner 2) trene på sosiale ferdigheter
  4.  
  5. 3. Dempe barnas sinnereaksjon ved å 1) få barna til å bli oppmerksomme på hva som gjør dem sinte 2) få dem til å legge merke til hvordan sinnet føles 3) lære dem å bruke teknikker for å dempe sinnet.