NY I BARNEHAGEN

Tilvenning i barnehagen.

Allerede fra første dag og til langt ut i september foregår det et intens arbeid i barnehagen for at barna skal bli trygge i sine nye omgivelser.

Målet for tilvennigsperioden er ikke å trene opp barna og foreldrene til å si "ha det" til hverandre, men å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Det kan derfor være lurt å sette av minimum tre dager til tilvenning.

Første dag ( 2-3 timer ) Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Andre dag ( 4 - 5 timer ) Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet.Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund.

Tredje dag ( etter avtale )

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Den første og vonde avskjeden

Ikke vis usikkerhet

Fortell barnet at du skal gå - og gå når du har sagt at du skal gjøre det. Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid: Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldrene ikke går før de sier ifra - og at de kommer tilbake etter en tid.

Ikke snik deg ut

Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet.

Ikke bli for lenge

Blir du værende i barnehagen i timesvis, kan barnet tro at du også du skal være i barnehagen, noe som også kan være med å forlenge tilvenningsperioden.

Hva om barnet gråter?

Om du forlater et barn gråtende og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder, og tenke at barnehagen var en dårlig ide. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Men man kan godt ringe til barnehagen for å høre hvordan det har gått etter man har forlatt et gråtende barn.

Gode relasjoner

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.