Avdelingene våre

Vi har 3 hovedavdelinger i Namsos Barnehage, hvor 2 av dem er delt opp i grupper.

Avdelingene:

Jonatan (1-2 åringene):

1 pedagogisk leder i 100%.

1 barne og ungdomsarbeider 100%.

2 assistenter 200%.

Dette er Jonatan: 

Avdeling Jonatan består i år av en barnegruppe på 12 barn, alle født i 2022. Her finnes også 4 ansatte. En pedagogisk leder, Viktoria, en fagarbeider, Margrethe, og to assistenter Tatjana og Victoria. Også er vi heldige å ha fast vikar Emma (som nesten er barnehagelærer), på avdelingen. På avdelinga legger vi vekt på at barna skal føle seg trygge og at vi voksne er der for dem. Vi har stort fokus på relasjoner og leken, og leken som et redskap til å skape gode relasjoner og læringssituasjoner. Vi har fokus på å skape en god læringsarena med tilknytning til barnehagens fagområder (ref. rammeplan for bhg). Dette gjøres både inne-, og utendørs. Vi har samlingsstund hver dag og spontane turer når muligheten byr seg. Rim og regler blir hyppig brukt sammen med musikk og dans, som gode arenaer for å øve på språk og lyder. På Jonatan har vi mye fokus på språk og ulike måter å uttrykke seg på. Vi jobber jevnt med språkstimulering gjennom aktivt samspill med barna, hvor vi legger spesielt vekt på språkforståelsen og det å gjøre seg forstått. Utenom dette er vi opptatte av at barnehagen skal oppleves som et trygt sted å være, og at alle barna blir møtt med utgangspunkt i deres forutsetninger og nivå gjennom alderstilpassede aktiviteter og opplevelser.

 

Kasper (3-4 åringer):

1 pedagogisk leder 100%.

1 barne- og ungdomsarbeider 100%.

1 fagarbeider 40%.

 

Litt om avdeling Kasper:

I år er Kasper en ren 4-års gruppe.

 4-åringen har et godt utviklet språk, og de forstår hvordan ting henger sammen. De er fantasirike og vitebegjærlige, og man kan forklare de ting som de er. De begynner å forstå forskjellen mellom fantasi og virkelighet, og det er alderen for filosofering. De behersker etterhvert også regulering av følelser bedre enn ved 3-års alder. 

I år vil vi på Kasper ha ekstra fokus på fysisk fostring og friluftsliv, (Kropp, bevegelse og helse), i tillegg til natur, miljø og teknologi. I den forbindelse skal vi lage oss en helt ny naturlekeplass i et skogsområde som ligger ca 1,5 km unna barnehagen, (med tillatelse fra grunneier.) Det blir ingen stor inngripen i naturen, men det blir veldig fint med en ny og fin base i skogen hvor vi kan utforske nysgjerrigheten vår. Vi har kurset oss i hvordan å lage en naturlekeplass, og vi gleder oss til dette sammen med barna.

 

Vi er innom alle fagområder i løpet av en måned og gjennom året.

Språk og kunst og håndtverk er vi også glade i. Høytlesning blir det både på avdeling og i skogen.

 

Røverklubb (skolestarterne):

1 pedagogisk leder 100%

1 assistent 100%

1 barnehagelærer 40%

Her er litt info om Røverklubben:


I mange år har de eldste barna i Namsos barnehage hatt egen gruppe for skolestartere. Denne gruppen heter Røverklubb. Her finner vi i år 10 barn, født i 2018. Sammen med dem er det to voksne til enhver tid, og noen ganger en tredje voksen. Her jobber Konrad som pedagogisk leder, Gro Anita som assistent, og Bitte som pedagog.

Røverklubben skal i år ha base i vårt nye grillhus. Vi skal dele gang med Kasper, slik at vi har god plass til oppbevaring av klær og utstyr. Vi samarbeider med avdeling Kasper på morgen og ettermiddag. Vi kommer til å være mye utendørs, og mesteparten av tiden i grillhuset og ute i naturen.

I tillegg til å fortsette å bygge på de fine verdiene vi allerede har lært i barnehagen, kommer det til å bli ekstra fokus på fagområdene natur og miljø, antall rom og form og andre skoleforberedende områder.

I tillegg til å være mye i grillhuset, skal vi ha to turdager i uken, og gjennomføre til sammen fem toppturer i løpet av barnehageåret.

 

Jesper (2-3-åringer):

1 pedagogisk leder 100%.

1 fagarbeider 80%.

1 barne og ungdomsarbeider 80%.

2 fagarbeidere 50%.

1 fagarbeider 60%.

 

Dette er Jesper: 

I år er Jesper en avdeling for 10 barn født i 2020 og 5 barn født i 2021.  

2 åringen utforsker verden og sine nye ferdigheter og vil gjerne være selvstendig. Nå begynner barnet å ville gjøre ting selv, for eksempel når det skal spise eller kle på seg. 2 åringen har lav frustrasjonsterskel og blir lei seg når det ikke får det til. 2 åringen er gjerne veldig aktiv. Det springer og hopper, er som en stormvind eller i solskinnshumør. Viljen er sterk, det samme er iveren etter å prøve ut nye ting med kroppen sin.  

3 åringen: Tiden mellom tre og fire år er en periode hvor barnet er fullt av energi, fantasi og nysgjerrighet. Personligheten utvikler seg voldsomt- nå kommer barnets karaktertrekk virkelig til syne. I denne perioden vil man se betydelig fremgang i de fysiske ferdighetene. Barnet får virkelig taket på løping og hopping og kan greie å balansere et lite stykke. Barnet leker på mer kreative og realistiske måter, for eksempel med dukker, lekedyr, biler og andre leker. 

Kroppsbeherskelsen for begge aldre øker, og vi ønsker at barna skal få mangfoldige og ulike erfaringer med kroppens mange fysiske muligheter.  

I år på Jesper vil vi ha fokus på fysisk fostring og friluftsliv. Vi skal bygge opp området utenfor gjerdet ved siden av lavvoområdet og bruke det aktivt for hele barnegruppa, selv om vi vil være der halve gruppa om gangen. Uglas plass skal vi også ruste opp og bruke 

 På Jesper prioriterer vi å være mye ute, da barn i denne alderen har behov for å utforske omgivelsene og bruke kroppen sin aktivt i leiken.  

Vi er innom alle fagområder i løpet av en måned og gjennom året. Samlingsstund er viktig for oss på Jesper og det vil vi prioritere hver dag. I samlingsstunden vil vi lese, høre eventyr, synge, dramatisere og spille spill, leike. Det er bare fantasien som setter grenser. Det viktigste er at vi samles om noe som er felles og som er voksenstyrt. 

 

Lavvogruppa (2-åringer):

1 pedagogisk leder 100%

1 fagarbeider 90%

1 fagarbeider 40%

 

Informasjon om Lavvogruppa:

Vi har fast plass ved lavvoen.

Vi er to voksne. Margaret(pedagogisk leder), Hilde(fagarbeider). Leyla(fagarbeider) er hos oss når en av oss andre ikke er tilstede.

Vi er ute hver dag fra ca 08.45 og gjerne resten av dagen.

Vi synes det er viktig å gi barna kjennskap til natur og friluftsliv. Dette gir vi dem muligheten til ved å gå på turer, forske på insekter, planter og dyr.

I Namsos barnehage mener vi at leken er viktig. Gjennom leken lærer barna sosial kompetanse.

Vi bruker ting vi finner i naturen til lek og kreativitet.

 

Kontor: Styrer 100%.

             Styrerassistent 60%.

Kjøkken: Assistent 40%

 

Fellesrommet på midten skal være et rom vi alle møtes på når det er morgen, og et grupperom hvor det kan bakes, lekes, språktrenes osv. for alle avdelingene.