Visjon og satsning

 

"Et godt sted å være, et godt sted å lære" er visjonen vår.

I dette ligger det at vi er:

-          en barnehage som er positiv til utvikling.

-          en barnehage som har et tett og godt samarbeid på tvers av avdelingene.

-          en barnehage som er faglig oppdatert. Det er viktig for oss å være med på endringer som skjer, og vi deltar i prosjekter og kurs som tilbys.

-          en barnehage som er en god plass å være for barna, foreldrene og personalet.

-          en barnehage som har barnet i fokus og er opptatt av trygghet og trivsel.

-          en barnehage som skal lære barna å bli sosiale i løpet av tiden de er her, og utvikle evnen til å vise omsorg for andre.

-          en barnehage som er stolte over det vi har å tilby.

-          en barnehage som ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene. Vi har begge det samme målet: Å gjøre det beste for barna.

-          en barnehage som er løsningsorientert.

-          en barnehage som gir barna medvirkning og lar alles stemme bli hørt.

-          En barnehage som er fleksibel og tar hensyn til brukernes behov.

Med utgangspunkt i visjonen vår, kan vi tilby:

 • Sommeråpent og ellers åpen i ferier der foreldrene har behov for plass.
 • fokus på god bemanning hvor vi ligger over bemanningsnormen for å opprettholde stabilitet og trygghet (sjekk gjerne her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/bemanningskalkulator-barnehage/ ).
 • en stabil personalgruppe hvor mange har vært her siden 1991.
 • lyse og trivelige lokaler hvor alle avdelingene er pusset opp med nye bad, nye vinduer og alle avdelingene har fått seg et strøk maling.
 • full kost med kun matpakke på turdag. Vi har kjøkkenassistent i 40%.
 • gangavstand til skogsområde (trollskog), Hundremeterskogen og Uglas plass, strand, idrettsanlegg og akebakke.
 • Grillhytte på uteområdet.
 • Lavvo med tilhørende naturlekeplass og helt ny gapahuk.
 • uteavdeling for 6 av 2-åringene.
 • egen Røverklubb for skolestarterne, hvor de har tilholdssted i grillhytta.
 • kort vei til Spillumsfjellet, Nøsthaugen og lysløypa.
 • egen spesialpedagog. 

Satsningsområde for barnehagen:

Namsos Barnehage SA er en «allround-barnehage» som jobber like mye med alle de 7 fagområdene i Rammeplanen (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/)

"Et godt sted å være, et godt sted å lære" betyr at vi ønsker at alle barn i Namsos Barnehage skal oppleve trygghet, få seg venner og bli hørt. Derfor har vi ekstra fokus på følgende:

Språk og kommunikasjon

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen skal tilrettelegge for god språkstimulering ved at vi voksne skal være gode språklige forbilder, være lyttende og stimulere til gode samtaler. Vi har bl.a. lesestunder og samlingstunder der barna er aktiv deltagende,sangstunder og spill. Vi leker med ord og dramatiserer mye gjennom uka, måneden og året. Dette stimulerer til språklig læring og engasjement. Vi voksne har fokus på å være lekende voksne, og mange av oss har egne roller i barnehagen - som f.eks. Gruffalo, Olle Bolle og Tyven.

 God bemanning

Vi ligger 1-2 voksne over bemanningsnormen, rett og slett for å ha en buffer ved fravær for å unngå ukjente vikarer og kunne bruke av de voksne barna allerede kjenner godt. Det gagner oss også med ekstra voksentetthet ellers, og det kommer barna til gode. Vi ønsker også å være bevisst på vår voksenrolle; vi ønsker å være gode rollemodeller, oppmerksomme og tilgjengelige voksne som skal skape en trygg hverdag for barna.

Er det barn med spesielle behov, ønsker vi å imøtekomme de på best mulig måte for barnet.

Fysisk aktivitet og uteliv

Barn er fysisk aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Barnehagen ønsker å tilrettelegge for aktiviteter som stimulerer til fysisk aktivitet både inn og ute. Minirøris , hinderløype,skidag og ukentlige turdager er noe vi prioriterer høyt. Fra høst-22 har vi 2 utegrupper.

Trafikksikkerhet

Vi har et tett samarbeid med Olav Duun VGS, og de har trafikkskole med oss hvert år. Vi har trafikk som tema på våren, med egen trafikkdag og månedstema "trafikk". Tarkus er med som støttemateriell, og vi bruker bøkene hans i forbindelse med dette arbeidet.

Trafikk er ellers på agendaen hele året, da vi har turdag flere dager i uka med fokus på turregler og på hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.