Praktisk info

 

Praktisk informasjon

  • Litt om barnehagen                      Oppslagstavla

  • Avdelingene                                  Merking av klær

  • Dagsrytmen                                  Ekstra skift

  • Planleggingsdager                        Dugnad

     

Litt om barnehagen

Namsos Barnehage SA så dagens lys høsten 1991, etter initiativ fra ei engasjert foreldergruppe som ønsket barnehageplass. Barnehagen er en andelsbarnehage som eies og drives av foreldrene.

Det betyr at man for hver barnehageplass må kjøpe en andel på kroner 1000,-. Denne selges tilbake til andelslaget når barnet slutter. Barnehagen drives av et styre som består av 3 medlemmer som blir valgt for 2 år på årsmøtet. Styret velger selv formann. Daglig leder for barnehagen er medlem i styret.

Barnehagen er godkjent i henhold til lov om miljørettet helsevern i barnehager. 

Vi har:

  • en stabil personalgruppe

  • lyse og trivelige lokaler, med et fint nærområde

  • gangavstand til skogsområde (trollskog), strand og akebakke

  • kort vei til Spillumsfjellet og lysløypa

Avdelingene:

Jonatan 1-2 åringene:

Avdelingsleder 100%

Tre barne og ungdomsarbeidere 280%

Kasper 3-4 åringene

To avdelingsledere 100 %

En barne og undgdomsarbeider 90%

En assistent 100% stilling

En assistent 80 % stilling

Lærekandidat

 

Fellesrommet 5 åringene

Avdelingsleder 100%

To barne og ungdomsarbeidere 180%

Jesper  2-4 åringene

To avdelingsledere 200%

To barne og ungdomsarbeider 100%

En assistent 100%

Styrer 100%

 

Dagsrytme

Kl. 06.45

Barnehagen åpner. Barn og foreldre blir tatt imot i garderoben. Leik og andre aktiviteter

Kl. 09.45

Samlingsstund på avdelingene, forberedelse til måltid

Kl. 10.00

Smøremåltid der barnehagen holder brød, melk og pålegg. Vi ønsker å gi barna gode bordvaner. Vi hjelper hverandre og lærer oss etter hvert å smøre på brødskiva selv. En fin stund, som gir rom for samtaler mellom barn og voksne. Smøremåltid har vi to dager i uken. De tre andre dagene har vi matpakker.

Kl. 10.30

Tilrettelagte aktiviteter som turer, gruppearbeid, ulike estetiske aktiviteter, lekegrupper etc.

Kl. 11.45    - 13.15

Utetid der vi får frisk luft, fysisk utfoldelse i ulike aktiviteter og positive holdninger til det å være ute i all slags vær. Bare kulde og storm stopper oss. Personalet avvikler møter og pauser i utetida. Sovetid på Jonatan. De ungene som har behov for det, sover i egne vogner.

Kl. 13.30

Bleieskift og vask av hender. Matpakkemåltid.

Kl. 14.30

Kvilestund /lesestund. Vi har en rolig stund der vi hører på en kassett eller ei bok.

Kl. 15.00

Leik. Vi velger ulike aktiviteter. Er været bra, går vi ut.

Kl. 16.45

Barnehagen stenger.

Barnehagen er åpen hele året, også om sommeren.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.

Onsdag før skjærtorsdag er stengt.

 

 

 

Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Det blir gitt nærmere beskjed med oppslag på avdelingene og skriv i Røverposten.

Disse dagene blir brukt til intern og ekstern kursing, planlegging, evalueringsarbeid o.a.

 

Oppslagstavla

Her blir det hengt opp månedsplaner, innkalling og referater fra samarbeidsutvalget, beskjeder fra personalet og andre. På ukeplanene står det detaljerte planer for uka, turer osv.

Gjør det til en god regel å følge med på oppslagstavla!

 

Merking av klær

Det er viktig at klær og skotøy blir merket godt. Det gjør det lettere for alle parter til å finne frem i klesjungelen. Husk det er 19 (9) unger på omtrent samme alder med omtrent samme klær i en liten garderobe, som alle slenger litt rundt på klærne. Så en lapp med navn på gjør det hele litt enklere.

Bestillingssedler på merkelapper har alle avdelingene liggende om noen skulle trenge det. Og er det noen klær dere mangler, så ta dere en leterunde på hele barnehagen.

 

Ekstra skift

Ungene blir ofte våte, enten ute eller at det skjer uhell inne, og det er viktig at de har minst ett skift liggende i barnehagen. Med ett skift mener vi fra innerst til ytterst.

Alle ungene har egen korg på hylla i garderoben, der det kan legges igjen skift. Sørg for at det blir "fylt opp" etterhvert som det blir brukt.

Dugnad

Det arrangeres to stordugnader i året. En på høsten til rundvasking og diverse inne og ute arbeid, og en på våren til ulikt arbeid ute og inne. Det forventes at alle foreldrene stiller opp på disse. Har en ikke mulighet på det aktuelle tidspunket, så kan annet tidspunkt avtales. Det er bestandig behov for å ta i et tak.

Det er vedtatt å innføre et gebyr for de som ikke møter. Det regnes 7-8 dugnadstimer per familie per år, og gebyret er på 100,- kroner timen.

Dugnadene er veldig sosiale, og gir foreldrene god anledning til å bli kjent med andre foreldre i barnehagen i tillegg til å gjøre en innsats for at ungene skal få det bedre i barnehagen.

Om det er noe annet dere kan bidra med så er vi veldig glad for det, f.eks. elektrisk arbeid, rørleggerarbeid, mekanisk arbeid (plenklipper, vaskemaskin som er ute av funksjon), sying av dukkeklær, snekring av dukkesenger. Det er bare fantasien som setter stopper for hva som kan gjøres. Informer oss om hva dere kan bidra med.

                                                    

 

 

 

 

 Taushetsplikt

Personalet i barnehagen, medlemmene av samarbeidsutvalget og medlemmene av styret har tausehetsplikt om forhold vedrørende barn og hjem som de blir kjent med gjennom sitt arbeid eller verv i barnehagen. Personaletg må framlegge godkjent politiattest ved ansettelse.

 

Tilvenning

Det er viktig at foreldrene er med barna i barnehagen de første dagene. Den første dagen kan med fordel være litt kort, ca 4 timer. Det er mange inntrykk for barna, og de trenger tid til å fordøye disse.

Tilvenningsperioden er en tid hvor foreldre/ foresatte, barn og personalet skal bli kjent med hverandre, bli trygge på hverandre og bygge relasjoner. Det er derfor viktig at tilvenningen skjer i små skritt, bruk tid og avtal med avdelingen hvordan dagene skal brukes.